Seizoen 84 - Release Notes

(08:00 05-02-2022)
Toewijzing van meetings in onvolledige jeugdcompetities

Wanneer in het verleden een nieuw team tijdens het seizoen lid werd van een jeugdcompetitie, werd het toegewezen aan de lege meeting van elke speeldag. Dit had tot gevolg dat sommige teams elkaar nooit hebben ontmoet, bijvoorbeeld wanneer er maar één team in de competitie was en er een tweede team bijkwam.

Om dat probleem in de toekomst te voorkomen, worden nieuwe teams nu tijdens het seizoen op dezelfde manier toegewezen aan competitiemeetings als aan het begin van het seizoen wanneer de meetingkalender voor jeugdcompetities wordt gemaakt. Dus als er genoeg speeldagen over zijn, moet een nieuw team elk ander team in de competitie ontmoeten.

Het development team