Sezona 75 - Malta nova nacija

(08:00 16-05-2020)
Danas vam predstavljamo Maltu kao 69-tu naciju u Maxithlonu. Klubovi s Malte natjecati će se u Internacionalnoj Ligi.

Ako ste s Malte i želite imati malteški klub, morate napraviti sljedeće:
Kontaktirajte vašeg operatera preko Kontaktirajte nas, i recite mu da isključi vaš trenutni klub. Nakon toga, možete stvoriti novi klub na Malti.


Razvojni tim,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho