Sezóna 74 - Novinky

(08:00 07-03-2020)
1. Ztráta stavu stadionu po mítincích

Ohlášené změny ztrát stavu stadionu po mítincích jsou nyní aktivní. Namísto určité míry ztráty stavu pro určitý typ soutěže, bude ztráta stavu závislá pouze na příjmu ze vstupenek a některých malých náhodných jevech. To znamená, že ve většině případů se úbytek stavu stadionu neoficiálních mítinků sníží, zatímco úbytek stavu stadionu oficiálních mítinků, včetně Národní ligy, se zvýší. Seznam příkladů naleznete v našem předběžném oznámení Sezóna 74 - Ztráta stavu stadionu .

2. Malá vylepšení a opravy chyb

Jako obvykle jsme také opravili některé chyby. Například: již neaktivní mítinky by se již na stránce vyhledávání mítinků neměli objevit.

Od začátku do konce jsme také procházeli průvodcem, oddíl po sekci, a zastaralé informace jsme nahradili správnými verzemi a vylepšili jsme také samotnou angličtinu. Pokud v anglické verzi průvodce najdete nesprávné nebo neaktuální informace, můžete je nahlásit zde: [DEV] Guide Updates


Vývojový tým,
Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho