Temporada 74 - Novetats

(08:00 07-03-2020)

La instal·lació d’aquest llançament està prevista per al dissabte 7 de març, de manera que estarà a punt abans del canvi de temporada.


1. Pèrdues d'eficiència Després de les reunions

Els canvis anunciats sobre les pèrdues d’eficiència de l’arena després de les reunions ara estan actius. En lloc de cobrar una certa pèrdua d'eficiència per a un determinat tipus de reunions, la pèrdua d'eficiència ara només depèn dels ingressos del bitllet i d'alguns efectes aleatoris. Això vol dir que, en la majoria dels casos, les pèrdues d’eficiència per a reunions no oficials disminuiran mentre augmentarà la pèrdua d’eficiència per a reunions oficials, inclosa la Lliga Nacional. Per obtenir una llista d’exemples, consulteu el nostre missatge de preavís Temporada 74 - Pèrdua d’eficiència després de les reunions .2. Petites millores i solucions d'errors

Com de costum, també vam arreglar alguns errors. Per exemple: les dates impossibles ja no haurien d'aparèixer a la pàgina de cerca de reunions.

També vam recórrer la guia, secció per secció, des del principi fins al final, i vam substituir la informació obsoleta per les versions correctes, i també vam millorar el propi anglès. Si trobeu informació incorrecta o obsoleta a la versió anglesa de la guia, podeu informar-la aquí: [DEV] Guide Updates
Tot treballant a la secció "2.3 Entrenadors i entrenaments" vam observar que el terme " Entrenador principal de l'equip " és força enganyós. Aquests entrenadors estan restringits a la seva especialitat i no a l’equip principal. Així, a partir d'ara, els anomenarem " Entrenadors especialitzats ".


L’equip de desenvolupament,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho