73η περίοδος. Προεπισκοπηση

(08:00 07-12-2019)
Ακολουθεί μια προεπισκόπηση σχετικά με το τι προγραμματίζουμε για την επόμενη εκδοση της 28ης Δεκεμβρίου. Όλες οι μεταβολές αφορούν στο στάδιο και στη διόρθωση κάποιων λαθών.

1. Διπλασιάσουμε το κόστος για την άμεση επιδιόρθωση του σταδίου.

2. Aν η αποδοτικότητα του σταδίου πεσει πολύ χαμηλά θα πληρώνετε ένα πρόστιμο, αντί να είστε υποχρεωμ.ενοι να επανορθώσετε τις ζημιές. Αλλάζουμε το αρχικό σχέδιο γιατί μια υποχρεωτική επανόρθωση σε τετραπλάσιο κόστος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση χρεωκοπία σας. Έτσι, να Χρεώνεστε με ένα μεγάλα ποσό με μιας, είναι καλύτερα να πληρώνετε μικρές δόσεις ως πρόστιμο, που αν αθροιστούν βέβαια θα κοστίζουν ένα μεγάλο ποσό εάν ατο μεταξύ δεν ανεβάσετε την αποδοτικότητα του σταδίου.

3. Θα μπορείτε να μειώνετε εγκαταστάσεις του σταδίου σας, δίνοντας αρνητικές τιμές στα πεδία της παραγγελίας εργασιών.

4. Ok απώλειες αποδοτικότητας μετά τα μητιγκς θα παραμείνει η ίδια. Αλλά μπορεί να αλλάξει στην αρχή της 74ης περιόδου.

5. Και βέβαια θα υπάρξουν οι απαραίτητες διορθώσεις σφαλμάτων.

Η ομάδα ανάπτυξης
Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho