Sezóna 73 - Náhled

(08:00 07-12-2019)
Zde je ochutnávka toho, co plánujeme na 28. prosince. Bude to o stadionu a opravách chyb.

1. Zdvojnásobíme náklady na okamžitou opravu stadionu.

2. Pokud je stav příliš nízko, zaplatíte místo ztráty částí stadionu pokutu. Nedojde k žádné nucené opravě. Změnili jsme naše plány, protože vynucené opravy za čtyřnásobek nákladů ve srovnání se současností by vás mohly dostat do situace náhlého bankrotu. Takže namísto toho, aby se jednou účtovala velká částka, budeme účtovat pravidelně menší částky což se může samozřejmě v případě, že nezlepšíte stav, nasčítat a stát mnoho peněz i času.

3. Zadáním záporných čísel do výstavby stadionu budete moci redukovat části stadionu.

4. Sníženi stavu po mítincích zůstane stejné. Na začátku sezóny 74 se může změnit.

5. A jako obvykle můžete očekávat nějaké opravy chyb.

Vývojový tým,
Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho