Seizoen 72 - Release notes

(07:00 19-10-2019)
De installatie van deze release is gepland voor zaterdag 19 oktober, zodat deze zal klaar zijn voor de seizoensverandering.

1. Stadion en Terreinverzorgers

Vanaf nu kunnen de Terreinverzorgers de efficiëntie van uw stadion dagelijks verhogen. Hoe groter het stadion, hoe meer Terreinverzorgers je nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen. En hoe meer Terreinverzorgers je hebt, hoe meer ze de efficiëntie bij de dagelijkse update verhogen. Ze zijn ook effectiever bij lagere efficiëntiewaarden.

Ter oriëntatie: de loonkosten van je Terreinverzorgers moeten ongeveer 1/25 van de directe reparatiekosten bedragen met 87% efficiëntie om de dagelijkse efficiëntieverliezen te dekken. Maar misschien wil je er meer van inhuren om de efficiëntieverliezen ook na meetings te dekken.

In seizoen 72 zullen de kosten voor het repareren van het stadion via Terreinverzorgers en via directe reparatie ongeveer gelijk zijn. Maar dit kan veranderen in seizoen 73: de kosten voor de onmiddellijke reparatie verdubbelen, dus het efficiëntiemanagement via Terreinverzorgers is de meest aantrekkelijke methode, en de onmiddellijke reparatie is alleen voor noodgevallen. Dan zullen we ook de verliezen van stadiononderdelen in geval van een te lage efficiëntie vervangen door een geforceerde onmiddellijke reparatie tegen viervoudige kosten in vergelijking met nu.
En zoals we vorig seizoen aankondigden, kunnen we ook de efficiëntieverliezen tijdens meetings wijzigen.


2. Limietcontrole bij de trainingsupdate

We zijn ons ervan bewust dat de functie 'Naar jeugdteam sturen' kan worden misbruikt om meer dan 18 atleten te trainen met een jeugdbonus. Om dat in de toekomst te voorkomen, wordt de limiet van het aantal atleten nu ook gecontroleerd en afgedwongen bij de trainingsupdate. Verder kunt je junioratleten, die aan de nodige voorwaarden voldoen, alleen terugsturen naar het jeugdteam als er daar minder dan 18 atleten zijn.

Het development team,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho