Seizoen 72 - release notes

(07:00 19-10-2019)
De installatie van deze release is gepland op zaterdag 19 oktober, zodat alles klaar is voor het begin van het nieuwe seizoen.

1. Stadion en terreinknechten

Vanaf nu kunnen de terreinknechten de efficiëntie van je stadion dagelijks laten stijgen. Hoe groter het stadion, hoe meer terreinknechten je nodig hebt voor hetzelfde effect. En hoe meer terreinknechten, hoe meer zij de efficiëntie van je stadion laten stijgen bij de dagelijkse update. Bij een lagere efficiëntie zullen zij effectiever zijn. Als indicatie, de loonkosten van je terreinknechten moeten ongeveer 1/25 bedragen van de herstelkosten bij 87% stadionefficiëntie, om het dagelijkse efficiëntieverlies af te dekken. Maar misschien wil je er meer huren om het efficiëntieverlies na wedstrijden af te denken.

In seizoen 72 zullen de reparatiekosten met terreinknechten ongeveer gelijk zijn aan de kosten voor onmiddellijke reparatie. Mogelijk verandert dit in seizoen 73. Directe reparatie kost dan ongeveer het dubbele, zodat het efficiëntiebeheer met terreinknechten de aantrekkelijkste manier wordt, met directe reparatie alleen voor noodgevallen. We zullen dan ook het verlies van stadiononderdelen bij te lage efficiëntie vervangen door direcht herstel voor het viervoudige van de huidige kosten. Zoals we al aankondigden in het vorig seizoen, passen we het efficiëntieverlies bij wedstrijden mogelijk ook aan.

2. Limietcontrole bij de trainingsupdate
We hebben gemerkt dat het terugsturen naar de jeugdopleiding misbruikt kan worden om meer dan 18 atleten met de jeugdbonus te laten trainen. Om dit in de toekomst te vermijden wordt de limiet van het aantal atleten vanaf nu ook gecontroleerd en toegepast bij de trainingsupdate. Daarnaast kun je junioren die aan de eisen voldoen, nu alleen terug sturen naar de jeugdopleiding als daar minder dan 18 atleten zijn.

Het ontwikkelteam,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Guyvandamme & Jorginho