μείωση αποδοτικότητας μετά τους αγώνες

(08:00 15-02-2020)
Από το ξεκίνημα της 74ης περιόδου θα αλλάξουμε την απώλεια αποδοτικότητας του σταδίου μετά από έναν αγώνα. Αντί να χάνεται ένα ορισμένο ποσοστό αποδοτικότητας ανάλογα με το είδος του αγώνα, η νέα απώλεια της αποδοτικότητας θα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των εισητηρίων και έναν μικρό τυχαίο παράγοντα. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η απώλεια αποδοτικότητας για ανεπίσημους αγώνες θα ειναι μικρότερη, ενώ η απώλεια για επίσημους αγώνες, περιλαμβανομένης της Εθνικής Κατηγορίας θα αυξηθεί.

Πρακάτω δίνουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα για την απώλεια αποδοτικότητας, οπότε μπορείτε ανάλογα να προγραμματίσετε τους συντηρητές της ομάδας.


Αγώνες Εθνικής Κατηγορίας

1000 θεατές: -0.75%
5000 θεατές: -3.5%
10000 θεατές: -5.2%
20000 θεατές: -6.5%
30000 θεατές: -7.2%


Unofficial Meetings

Περιφερειακό Νέων, 450 θεατές: -0.75%
Περιφερειακό Ανδρών Γυναικών, 900 θεατές: -0.75%
Εθνικό Νέων, 900 θεατές: -0.75%
Εθνικό Ανδρών-Γυναικών, 1800 θεατές: -1.3%
Ηπειρωτικό Νέων, 1350 θεατές: -1.4%
Ηπειρωτικό Ανδρών-Γυναικών, 2700 θεατές: -2.7%
Παγκόσμιο Νέων, 1800 θεατές: -2,3%
Παγκόσμιο Ανδρών - Γυναικών, 3600 θεατές: -4,3%


Πρωταθλήματα

Συλλόγων/Αθλητών Περιφερειακό, 10000 θεατές: -4.8%
Συλλόγων/Αθλητών Εθνικό, 25000 θεατές: -7.2%
Ηπειρωτικό Εφήβων, 35000 θεατές: -7.5%
Ηπειρωτικό, 70000 θεατές: -10.8%
Παγκόσμιο/ Ολυμπιακοί Αγώνες, 90000 θεατές: -12.5%


Η Ομάδα Ανάπτυξης,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho