Seizoen 71 - nieuws van het ontwikkelteam

(08:00 10-08-2019)
Nieuwe contentbeheerder

We willen een nieuw lid van ons team aan jullie voorstellen. Jorginho is nu lid van het ontwikkelteam als contentbeheerder. Als aanvulling op zijn uitstekende werk als Maxi-Operator zal hij ook zorgen voor communicatie en de handleiding actueel houden.

Stadionplannen

Er komt dit seizoen geen nieuwe versie. Er zal dan ook niets veranderen aan het stadion. De schijnwerpers en het dak komen op zijn vroegst volgend seizoenn. Maar we willen wel graag duidelijk zijn over onze plannen om de efficiëntie en de terreinknechten.

Efficiëntie en terreinknechten

Om te beginnen willen we de terreinknechten de mogelijkheid geven om de efficiëntie bij de dagelijkse updates te verhogen. Als je genoeg terreinknechten inhuurt, wordt de dagelijkse stijging hoger dan de dagelijkse afname, met als resultaat een netto stijging van de efficiëntie. Op dit moment zullen de kosten voor de terreinknechten grofweg hetzelfde zijn als bij gebruik van het efficiëntieherstel.

Straf voor te lage efficiëntie

In het daaropvolgende seizoen is de volgende stap, dat het gebruik van terreinknechten de standaardmanier wordt om je stadion in goede conditie te houden. Het is nog wel mogelijk om je stadion te repareren, maar dan tegen dubbele kosten. Daarmee is de inhuur van terreinknechten aantrekkelijker. Als de efficiëntie te laag is bij de dagelijkse updates, zul je geen stadiononderdelen meer kwijtraken. In plaats daarvan wordt je stadion verplicht gerepareerd tot 100% tegen 4 maal zo hoge kosten, vergeleken met de huidige situatie.

Efficiëntieverlies na wedstrijden

We denken mogelijk ook na over het efficiëntieverlies na wedstrijden. Op dit moment verliest een stadion 1% na een nationale competitie en 5 % na onofficiële (internationale) wedstrijden. Volgens ons moet dat andersom. Wedstrijden voor de nationale competitie zijn belangrijker en trekken veel meer toeschouwers.Het efficiëntieverlies zou dan 5% moeten zijn. Voor niet-officiële wedstrijden denken we aan een verlies van 1% (voor regionale wedstrijden) tot 3% voor internationale wedstrijden.

het ontwikkelteam,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho