Ειδήσεις από την Ομάδα Ανάπτυξης

(08:00 10-08-2019)
Θα θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα νέο μέλος στην ομάδα. Ο Jorginho εντάσσεται στην Ομάδα Ανάπτυξης ως Διαχειριστής Περιεχομένου. Εκτός από την εξαιρετική του δουλειά ως Maxi-Operator, θα φροντίζει τις επικοινωνίες μας και θα φροντίζει να είναι πάντα επικαιροποιημένος ο Οδηγός του παιχνιδιου.

Σχεδιασμός για το Στάδιο

Αυτήν την περίοδο δεν θα υπάρξει νέα έκδοση, κατά συνέπεια δεν θα γίνουν αλλαγές στο στάδιο. Ο φωτισμός εδάφους και η στέγη θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον άλλη μία περίοδο. Αλλά θα θέλαμε να γίνουμε περισσότερο συγκεκριμμένοι σχετικά με τα σχέδια μας να αλλάξουμε την αποδοτικότητά του καθώς και σχετικά με τους συντηρητές.


Αποδοτικότητα και συντηρητές

Ως πρώτο βήμα θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στους συντηρητές να αυξάνουν την αποδοτικότητα κατά τις ημερήσιες ενημερώσεις. Αν λοιπόν προσλάβετε αρκετούς συντηρητές, η ημερήσια αύξηση της αποδοτικότητας του σταδίου θα είναι μεγαλύτερη από τη μείωση που υφίσταται το στάδιο σήμερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθαρή αύξηση σε ημερήσια βάση. Στο στάδιο αυτό το κόστος που απαιτείται σήμερα για την αυτόματη αποκατάσταση αποδοτικότητας θα είναι χοντρικά το ίδιο με το κόστος των συντηρητών.


Ποινή για πολύ χαμηλή αποδοτικότητα.

Μία περίοδο αργότερα, το επόμενο βήμα θα είναι να γίνουν οι συντηρητές ο κανονικός τρόπος προκειμένου να διατηρείται η αποδοτικότητα του σταδίου. Η αυτόματη αποκατάσταση θα είναι ακόμα διαθέσιμη αλλά το κόστος της θα διπλασιαστεί, οπότε η πρόσληψη συντηρητών θα γίνει πολύ ελκυστική.

Εάν η αποδοτικότητα είναι πολύ χαμηλή κατά την ημερήσια ενημέρωση, δεν θα χάνονται πλέον τμήματα του σταδίου. Αλλά θα γίνεται υποχρεωτική η αποκατάσταση της αποδοτικότητας με κόστος 4πλάσιο σε σχέση με το σημερινό κόστος.

Απώλεια αποδοτικότητας μετά τα μητιγκς

Θα ξανασκεφτούμε επίσης την απώλεια της αποδοτικότητας μετά την διοργάνωση ενός μήτιγκ. Προς το παρόν ένα στάδιο χάνει 1% μετά τη διοργάνωση μιας συνάντησης Εθνικής Κατηγορίας, αλλά 5% μετά από ένα ανεπίσημο διεθνές μήτιγκ. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρξει ένας άλλος τρόπος υπολογισμού: Η Εθνική Κατηγορία είναι περισσότερο σημαντική και προσελκύει πολύ περισσότερους θεατές, έτσι η απώλεια αποδοτικότητας θα ανέλθει στο 5%. Για τα ανεπίσημα μήτιγκ η απώλεια θα ξεκινάει από το 1% για τα περιφερειακά και σκεπτ΄πομαστε να γίνει 3% για τα διεθνή.

Η Ομάδα Ανάπτυξης,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme, Gynnad & Jorginho