Seizoen 70 - Release notes

(08:00 01-06-2019)
De installatie van deze release is gepland op zaterdag 1 juni, zodat deze klaar is voor de seizoenswisseling. Deze release is weer vrij klein en zorgt vooral voor het oplossen van bugs.


1. Kleine verbeteringen en bugfixes

A) ontbreken van resultaten bij Live

Helaas duurde het oplossen van deze bug in de live veel langer dan verwacht. Het spijt ons heel erg. Maar sinds 2 weken kunnen we de resultaten opnieuw zien.


2. Toekomstige ontwikkeling

We werken nog steeds aan de responsive website zoals aangekondigd in de eerdere release notes. Maar we plannen ook enkele veranderingen met gevolgen voor het spel voor de volgende releases:


A) Stadion

We zijn van plan om nieuwe stadiononderdelen te introduceren: dak en terreinverlichting. Het dak zal enkele van de gevolgen van slecht weer verminderen. De terreinverlichting  vergroot het aantal toeschouwers dat je aantrekt. Je hebt ze ook nodig als je je aanmeldt als kandidaat voor officiële wedstrijden.
We overwegen ook het efficiëntieverlies en alle gevolgen daarvan opnieuw te bekijken en het door wekelijkse onderhoudskosten vervangen, zodat de efficiëntie altijd 100% is.


B) Supporters

We willen ook iets doen aan het feit dat atleten van loopnummers  minder supporters hebben dan atleten van kampnummers op hetzelfde vaardigheidsniveau. Je kunt hier het volgende verwachten:

De berekening van supporters tijdens officiële meetings blijft zoals het is. Maar we bekijken om de correctiefunctie tijdens de trainingsupdate uit te breiden.
Voor atleten die de afgelopen 10 weken hebben deelgenomen aan ten minste 5 verschillende officiële meetings, wordt een nieuwe supporterswaarde berekend voor het beste officiële resultaat in die 10 weken. Als de werkelijke waarde te veel afwijkt van deze nieuwe waarde, wordt de werkelijke waarde een beetje naar de nieuwe waarde aangepast.
Voor atleten met minder dan 5 deelnames aan officiële meetings gedurende de laatste 10 weken, wordt het verlies herzien tot 5% of misschien zelfs 10%. Dit is om ervoor te zorgen dat de geplande functie niet kan worden omzeild door niet deel te nemen aan officiële meetings.

Verwacht dat springers en werpers minder supporters zullen hebben terwijl lopers en snelwandelaars meer supporters zullen hebben, zodra die functie live gaat.


Het development team,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme & Gynnad