Περίοδος 70 - Σημειώσεις Εκδοσης

(08:00 01-06-2019)
Η εγκατάσταση της νέας έκδοσης προγραμματίζεται για το Σάββατο 1 Ιουνίου, δηλαδή θα είναι διαθέσιμη πριν την έναρξη της νέας περιόδου. Και πάλι πρόκειται για μία περιορισμένη έκδοση που περιλαμβάνει και διόρθωση κάποιων σφαλμάτων.


1. Μικρές Βελτιώσεις και διορθώσεις

A) Διόρθωση σφαλματος στα αποτελέσματα των ζωντανών μεταδόσεων

Δυστυχώς η διόρθωση του σφάλματος No athletes were enrolled στις ζωντανές μεταδόσεις πήρε περισσότερο χρόνο από όσο αναμενόταν. Λυπούμαστε γι αυτό. Αλλά πρίν 2 εβδομάδες η ροή αποτελεσμάτων τελικά αποκαταστάθηκε.


2. Μελλοντική ανάπτυξη

Συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο site όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις. Επίσης σχεδιαζόνται κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι στις επόμενες εκδόσεις:


A) Στάδιο

Σχεδιάζουμε να προσθέσουμε νέα τμήματα στο στάδιο, τη στέγη και τα φώτα εδάφους. Η στέγη θα περιορίζει τις επιπτώσεις που έχουν οι καιρικές συνθήκες στις επιδόσεις των αθλητών. Ο φωτισμός εδάφους θα αυξάνει τον αριθμό των θεατών. Επίσης θα είναι απαραίτητος για να αναλάβει ένα στάδιο επίσημες διοργανώσεις.

Σκεφτόμαστε επίσης την μείωση της αποδοτικότητας του σταδίου και τις επιπτώσεις που έχει και σκεφτόμαστε να την αντικαταστήσουμε με ένα εβδομαδιαίο κόστος συντήρησης, οπότε η αποδοτικότητα να είναι πάντα σταθερή στο 100%.

B) Οπαδοί

Θέλου, επίσης, να κάνουμε κάτι για το γεγονός ότι οι αθλητές των δρόμων έχουν λιγότερους οπαδούς από τους άλτες και τους ρίπτες του ίδιου επιπέδου. Επιδιώκουμε τις ακόλουθες αλλαγές:

Ο υπολογισμός των οπαδών στους επίσημους αγώνες θα παραμένει ώς έχει. Αλλά θα γίνεται διόρθωση του αριθμού με την ανανέωση της προπόνησης των αθλητών. Για αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 5 διαφορετικούς επίσημους αγώνες τις τελευταίες 10 εβδομάδες θα γίνεται νέος υπολογισμός των οπαδών με βάση την καλύτερη επίδοση που έχει πετύχει ο αθλητής σε αυτές τις 10 εβδομάδες. Ο νέος αριθμός οπαδών θα αυξήσει ελαφρά και την αξία του κάθε αθλητή.

Για αθλητές με λιγότερες από 5 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες τις 10 τελευταίες εβδομάδες, η απώλεια οπαδών θα αυξηθεί κατά 5%, ίσως και κατά 10%. Ετσι θα εξασφαλίσουμε ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού δεν θα αξιοποιηθεί με την μη συμμετοχή αθλητών σε αγώνες.

Οταν εφαρμοσθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού των οπαδών, οι άλτες και οι ρίπτες θα έχουν λιγότερους οπαδούς, ενώ θα αυξηθούν οι οπαδοί για τους βαδιστές.

H Ομάδα Ανάπτυξης,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme & Gynnad