Seizoen 69 - release notes

(08:00 23-03-2019)
De installatie van deze release is gepland op zaterdag 23 maart, zodat alles klaar is voor het begin van het nieuwe seizoen. Door tijdgebrek bevat deze release opnieuw vrij klein en bevat vooral oplossingen voor problemen uit eerdere releases.

1. Kleine verbeteringen en bugfixes

A) Starters in de jeugdcompetitie

Zoals al aangekondigd kun je vanaf nu alleen starten in de jeugdcompetitie met zelf opgeleide jeugdatleten of jeugdatleten die voor 2 maart 2019 aangekocht zijn.

B) Geen resultaten in Live-modus

Als je de wedstrijden recent in Live-modus bekeken hebt, heb je misschien het bericht Er zijn geen atleten ingeschreven in de wedstrijd (NB of iets van die aard)gezien, in plaats van het echte resultaat. Gelukkig was dit alleen een optische fout die waarschijnlijk veroorzaakt werd door de meerkampen die 1 minuut later startten. OM dit te vermijden starten de onderdelen vanaf nu iedere 2 minuten.


C) Atleetpagina Gloriemomenten

IN het verleden was de tabel Gloriemomenten op de pagina Gloriemomenten van je atleten gesorteerd op achtereenvolgens categorie (resultaten, records, start van de carrière) en datum. Dit leidde soms tot vreemde sorteringen. Vanaf nu worden alle prestaties chronologisch gesorteerd, met de meest recente prestaties bovenaan.


D) Boete voor incomplete opstellingen

Als je in bepaalde officiële wedstrijden met incomplete opstellingen meedeed, maar wel meedeed met de meerkampen, kreeg je meer prijzengeld dan je verdiende omdat ieder onderdeel afzonderlijk meetelde. Dit is nu aangepast.

2. Toekomstige ontwikkelingen

We hebben al enkele software-packages ge-upgrade, en daar zullen we binnenkort mee doorgaan en verbeteringen uitvoeren op de database-server. Daarna is de volgende grote stap het introduceren van een responsieve lay-out voor de website.

Het ontwikkelteam,

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme & Gynnad