Επανεξέταση της δυνατότητας επιστροφής ενός αθλητή στην Ομάδα Νέων

(07:00 01-03-2019)
Πρόσφατα συνειδητοποιήσαμε ότι μερικοί χρήστες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για να αποκτήσουν μέτριους αθλητές, μόνο και μόνο για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν το Πρωτάθλημα Νέων. Κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις μας όταν δημιουργήσαμε το Πρωτάθλημα Νέων και τη δυνατότητα επιστροφής ενός αθλητή στην ομάδα νέων από τη βασική ομάδα. Αποφασίσαμε αν αφαιρέσουμε τη δυνατότητα να στέλνονται στην ομάδα νέων αθλητές οι οποίοι αποκτούνται μέσω μεταγραφής από άλλους συλλόγους.

Από την επόμενη περίοδο, κάθε συλλογος θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Νέων μόνο με τους δικούς του αθλητές, που μπορεί να είναι είτε αθλητές που αναζητήθηκαν από τον ίδιο τον σύλλογο και εντάχθηκαν στην ομάδα, είτε να είναι αθλητές που αποκτήθηκαν μέσω μεταγραφής πριν από τις 2 Μαρτίου 2019. Θα μπορείτε να στέλνετε αγορασμένους αθλητές στην Ομάδα Νέων, αλλά αυτοί δεν θα μπορούν πια να αγωνίζονται στους αγώνες του Πρωταθλήματος Νέων.

Με την αλλαγή αυτή θα κρατήσουμε τη μεταγραφική αγορά μακρυά από το Πρωτάθλημα Νέων, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα ένας σύλλογος να προπονεί αγορασμένους αθλητές με μεγαλύτερη ένταση, που είναι ο κύριος στόχος της ακαδημίας των νέων.

Τι άλλο μπορείτε να περιμένετε από την νέα έκδοση? Και πάλι προχωράμε σε μάλλον μικρές παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως στη διόρθωση σφαλμάτων.

Η Ομάδα Ανάπτυξης

Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme & Gynnad