Vícebojařské disciplíny - část 3 (sezóna 67) - Důležité info

(08:00 03-11-2018)
Spuštění této verze je naplánována na sobotu 3. listopadu, takže bude připravena před startem nové sezóny.

Nejprve chceme představit nového člena našeho týmu. Gynnad se nyní připojil k vývojovému týmu. Jeho úkolem je pomáhat při vývoji, testování a zlepšovat komunikací mezi vývojovým týmem, zaměstnanci a uživateli.


1. Vícebojařké disciplíny

A) Úvod do všech zbývajících mítinků

Vícebojařské disciplíny budou představeny na mistrovství jednotlivců, národní mistrovství klubů a na vygenerovaných regionálních mítincích. Od této chvíle se výsledky z vícebojařských disciplín plně započítávají na všech oficiálních závodech, což znamená, že přispějí ke konečnému výsledku v případě mítinků národních lig a šampionátů klubů. V případě mistrovství jednotlivců můžete získat medaile a plnou výhru.
V případě šampionátů klubů přispívá k výslednému výsledku průměr skóre ve všech disciplínách daného víceboje.


B) Oblíbená disciplína

Sportovci mohou získat jako oblíbenou disciplínu z některých vícebojů. Bonus za oblíbenou disciplínu bude aplikován na každou disciplínu ve víceboji.


C) Všechno nebo nic

Od 2 týdnu nazpět byla zrušena volba Do not compete pro jednotlivé disciplíny ve víceboji. Vaši vícebojaři se musí zúčastnit buď všech disciplín ve víceboji nebo žádné.
Pokud nastavíte Do not compete v jedné disciplíně, přenese se to i do všech ostatních disciplín a nebudete to moci změnit.


D) Žádné WR a WRC finanční odměny v jednotlivých disciplínách

Od této chvíle můžete získat finanční odměnu pouze za světové rekordy za celý víceboj. Světové rekordy pro jednotlivé disciplíny ve víceboji budou stále vedeny, ale bez jakékoliv finanční odměny, budou mít pouze statistickou hodnotu.


2. Opravy chyb a malá vylepšení

A) Místa na oficiální soutěže

Od tohoto okamžiku bude počet míst na oficiální soutěže pro každý region vypočítáván na počtu aktivních uživatelů v daném regionu. Tzn. že budou brány v potaz pouze týmy přihlášených za posledních 30 dní.
Zároveň to má limity: Na region nemůže být počet míst na of. soutěže menší jak 1 a zároveň nemůže být vyšší jak počet klubů v daném regionu.
Také jsme snížili požadavky, aby země dostaly více jak 25 míst na of. soutěže rozděleny do svých regionů. Nyní více jak 250 aktivních uživatelů se může dostat k dalším místům na oficiální soutěže.


B) Neúplné sestavy

Sankce za neúplné sestavy v národních ligových setkáních, šampionátech klubů a dorostenecké ligy se přizpůsobí nové situaci s 52 disciplínami na závodech hlavního týmu a s 14 událostmi v lize dorostenecké. Budete potřebovat alespoň:

- 50 platných výsledků pro získání plné týdenní ceny a příjmů z TV příjmů z Národní ligy.
- 380 platných výsledků k získání plné sezóny finanční odměny z Národní ligy.
- 50 platných výsledků pro získání plné finanční odměny z mistrovství klubu.
- 7 platných výsledků pro získání plných výherních prostředků z dorostenecké ligy.


C) Některé vizuální změny

K dispozici budou také některé vizuální změny. Například se snažíme zbavit informačního přetížení, které vícebojřské události na určitých stránkách, tím, že namísto všech výsledků se zobrazí pouze konečný výsledek.


3. Předběžné oznámení: Trénink vícebojařů

Před 2 sezónami jsme představili možnost trénovat vícebojaře pod jakýmkoliv trenérem, kteří jsou k dispozici. Plánujeme tuto funkci na konci sezóny zrušit. Od 68. sezóny budete vícebojaře trénovat pouze pod vícebojařskými trenéry. V případě dorostu s dorosteneckými.


4. Připomenutí: Hlášení chyb

Rádi vám všem připomínáme 9. část našeho průvodce:

Pokud si všimneš nějakých anomálií ve hře nebo najdeš nějaké chyby, informuj, prosím, zaměstnance Maxithlonu (e-mail: world@maxithlon.com), pokud možno s detailním popisem problému. Tento problém zanalyzujeme a budeme se snažit ho vyřešit co nejdříve to půjde.
Je zcela zakázáno zneužívat chyby; pokud se tak stane, viník bude potrestán okamžitým ukončením klubu. Chybu popiš
Operátorům, jak bylo řečeno dříve: napsáním detailního e-mailu.Vývojářský tým,
Ned, Apolo, Claire_Grube, Guyvandamme & Gynnad